Error
 • Error loading feed data

Vizni režim

Vizni režimi

Građani Srbije od 19. decembra 2009. mogu turistički putovati u zemlje potpisnice Šengenskog ugovora, Bugarsku, Kipar i Rumuniju bez viza, ali se to odnosi samo na one koji poseduju biometrijske pasoše.

Građani koji imaju stare "plave" pasoše moraće i dalje da podnose zahtev za vizu u slučaju da žele da putuju u EU i to pod istim uslovima koji su važili i do donošenja odluke o stavljanju Srbije na tzv. "Belu šengen listu".

* PI - putna isprava;

ALBANIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

Napomena:

Za državljane Republike Srbije za turistički boravak do 180 dana nije potebna viza
Nosioci običnih pasoša Republike Srbije nisu u obavezi da pribave vizu za Albaniju u periodu od 01.05.2009. do 31.10.2009.

ALŽIR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ANDORA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

ANGOLA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ANGVILA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ANTIGVA-BARBUDA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI -DA
Službena PI - DA

ARGENTINA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

AUSTRALIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

AUSTRIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

AVGANISTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI  DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

AZERBEJDŽAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

BAHAMI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BAHREIN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BANGLADEŠ
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BARBADOS
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BELGIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

BELIZE
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BELORUSIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:

Viza je potrebna (u skladu sa članom 3. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o ukidanju viza od 04. marta 1999. godine) ukoliko državljani jedne strane ugovornice imaju nameru:

 • stalnog nastanjenja,
 • zaposlenja,
 • školovanja

na teritoriji druge države ugovornice.


Viza je besplatna.

BENIN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BERMUDI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BOCVANA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

BOLIVIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:

 • Primena od 01.12.2007. (nota MIP Bolivije VREC-DGRC-UGC-3415/2007 od 14.09.2007.)
 • Za dobijanje vize potreban je popunjen formular; pasoš sa rokom važnosti ne manjim od šest meseci od podnošenja zahteva; sertifikat o vakcinisanju protiv žute groznice; na uvid povratna karta i/ili plan puta i hotelski vaučer ili pozivno pismo rođaka/prijatelja

BOSNA I HERCEGOVINA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:

1. državljani BiH u Srbiju mogu da ulaze i sa ličnim kartama - do 90 dana

2. državljani Srbije mogu u BIH da ulaze i sa ličnim kartama - do 90 dana

BRAZIL
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BRUNEJ DARUSALAM
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

opšti uslovi za dobijanje vize:

 • PI (važnost najmanje 6 meseci)
 • 2 fotografije
 • formular
 • privatna putovanja (garantno pismo)
 • poslovna putovanja (garantno pismo od kompanije)
 • turistička putovanja (potvrda od turističke agencije ili rezervacija hotela)
 • povratna karta

Na vizu se čeka od dve nedelje do mesec dana

Zahtev za vizu se može podneti: lično, preko drugog lica ili poštom.

Ako se zahtev podnosi poštom, mora se platiti poštarina za povraćaj.

Viza se naplaćuje u gotovom.

BUGARSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI – NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
1. Građani Republike Srbije, koji će posetiti Bugarsku ciljem turizma posle 01.01.2007., moraju imati vizu, koju mogu dobiti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bugarske u Republici Srbiji: u Beogradu i u Nišu. Kako bi dobili vizu, potrebno je podneti sledeće dokumente: fotokopiju pasoša, dve fotografije 3,5 x 4,5 sa belom pozadinom, rezervaciju u hotelu /vaučer/ ili adresu, na kojoj će boraviti u Bugarskoj i polisu osiguranja. Rok za dobijanje vize je 7 radnih dana.
2. Nije predviđeno izdavanje grupnih viza, već svaki srpski državljanin mora imati vizu u svom pasošu.
3. Za državljane Republike Srbije od 1. januara 2007. godine za putovanje za Bugarsku potrebne su vize, osim za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koje se izdaju u DKP Bugarske u Republici Srbiji (Ambasada R. Bugarske u Beogradu i GK u Nišu)
4. Vize se izdaju besplatno.

BURKINA FASO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

BURUNDI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

1. naši državljani vizu mogu dobiti na aerodromu sa rokom važenja do 72 časa. Za produženje vize - obratiti se specijalnom birou za imigraciju i vize.

2. opšti uslovi za pribavljanje vize (pri Ambasadi) - turistička viza:
a) PI (važnost najmanje 6 meseci)
b) formular u dva primerka
c) dve fotografije
d) povratna avionska karta ili potvrda turističke agencije
e) potvrda o vakcinaciji propisana po Međunarodnoj konvenciji (protiv žute groznice)
f) rezervacija hotela ili pozivno pismo od osobe koje prima
- poslovna viza:
a) isto kao i za turističke vize (osim rezervacija hotela)
b) pismo preduzeća/udruženja koje šalje
c) pismo preduzeća/udruženja koje prima

NAPOMENA: zahtev može da bude prosleđen poštom (priložiti koverat sa plaćenom poštarinom za povraćaj).

BUTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ČAD
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

CENTRALNA AFRIČKA REP.
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ČEŠKA REPUBLIKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Češka Republika. Za putovanje u Češku Republiku građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Češka Republika pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.

ČILE
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

CRNA GORA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

DANSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

DEVIČANSKA OSTRVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI DA
Diplomatska PI DA
Službena PI DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

DOMINIKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

DOMINIKANSKA REP.
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

DŽIBUTI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

EGIPAT
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

EKVADOR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

EKVATORIJALNA GVINEJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

EL SALVADOR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

ERITREJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ESTONIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Estonija. Za putovanje u Estoniju građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Estonija pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.

ETIOPIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

FIDŽI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

FILIPINI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

Opšti uslovi za dobijanje vize:

 • PI (važnost 6 meseci)
 • 2 fotografije (format PI)
 • pozivno pismo
 • kopija plana leta
 • lično pojavljivanje

Rok za izdavanje vize - 2 dana.

FINSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

FRANCUSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

GABON
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

GAMBIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

GANA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

GIBRALTAR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

GRČKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

GRENADA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

GRUZIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

GVAJANA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

GVATEMALA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

GVINEJA (Republika)
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

GVINEJA BISAO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

HAITI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

HOLANDIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

HONDURAS
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

HONG KONG
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - /
Službena PI - /

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

HRVATSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Državljani Republike Srbije će moći da ulaze, tranzitiraju i borave do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske bez viza. Produženje privremene suspenzije će se primenjivati od 1. januara 2009. do 31. decembra 2009. godine.

INDIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

INDONEZIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

IRAK
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

Za naše državljane, radi ulaska u Irak, potrebno je da se dostave odgovarajuća dokumenta, ukoliko su ranije boravili u Iraku, odnosno zahtev sa uobičajnim podacima dostaviti ili Ambasadi Iraka u Beogradu, ili našoj Ambasadi u Bagdadu radi dobijanja dozvole za ulazak.
Iračka DKP u inostranstvu ovlašćena su da izdaju vize u sledećim slučajevima:

1. na osnovu pozivnog pisma iračkog partnera stranim državljanima koji poslovno putuju u Irak , - na osnovu zahteva (note) MIP-a i odgovarajućeg pisma Privredne komore gde se navodi da podnosilac zahteva želi da poslovno poseti Irak.

2. Strani državljani iračkog porekla mogu bez vize ulaziti u Irak do kraja jula 2004. a od 01.08.2004. isključivo uz podnošenje dokaza - dokumenta o iračkom poreklu.

IRAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

IRSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ISLAND
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

ISTOČNI TIMOR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

Naši državljani vizu dobijaju po dolasku u I.Timor na aerodromu. Dužina vize - do 30 dana

ITALIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

IZRAEL
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Izrael i Srbija su zaključili sporazum o ukidanju viza, s tim što taj međunarodni ugovor mora da prođe proces ratifikacije u parlamentima.

JAMAJKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

JAPAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Od 1. maja 2011. godine ukinuta je obaveza dobijanja vize za kratak boravak (do 90 dana) za državljane Republike Srbije. Od tog datuma državljani Republike Srbije koji putuju u Japan radi turizma, poslovnog putovanja, posete rođacima ili poznanicima, ili učešća na sportskim takmičenjima bez posebnog honorara, mogu boraviti u Japanu do 90 dana bez vize.

JEMEN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

JERMENIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:
1. ili posedovanje vize sa klauzulom "poslovno"
2. ili se viza dobija na graničnim prelazima, na osnovu originalnog pozivnog pisma overnog od strane nadležnog organa
Dopunske informacije u vezi viza za Jermeniju:
1. našim državljanima pozivna pisma nisu potrebna

JORDAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

Dopunske informacije u vezi viza za Jordan:
1. naši državljani vizu mogu dobiti i na graničnim prelazima Jordana - do 15 dana. Produženje (do 90 dana) - policijska stanica po mestu boravka (za sve vrste PI).
2. ako se viza traži preko ambasade, potrebna su sledeća dokumenta:

 • pasoš
 • 2 fotografije
 • uredno popunjen zahtev za vizu


NAPOMENA: na vizu se čeka 2-4 nedelje

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Napomena:

Dopunske informacije u vezi viza za Južno Afričku Republiku:
uslovi za izdavanje vize:

 • PI (važnost najmanje 30 dana pre isteka vize)
 • dovoljno sredstava (potvrda banke, gotov novac, kreditna karta, potvrda da pozivalac snosi sve troškove, zdravstvena potvrda)
 • žuta knjižica - ukoliko se kreće iz, odnosno ulazi u region gde je ona potrebna
 • ako je u pitanju poslovna viza - pozivno pismo kompanije koja poziva, kao i pismo kompanije koja šalje
 • tranzitna viza - posedovanje vize zemlje putovanja i povratna karta
 • dobijena viza je samo za ulazak u JAR. Boravišna dozvola se dobija na graničnom prelazu. Podnosilac zaheva mora tačno navesti koju vizu/boravak želi. Po dolasku u JAR - ne može da je menja
 • taksa se plaća unapred i bez obzira na odgovor, nepovratna je


Rok izdavanje vize - 10 dana

KAJMANSKA OSTRVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KAMBODŽA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KAMERUN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KANADA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KATAR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Katar:
Vize za Katar se mogu, u zavisnosti od svrhe posete, obezbediti preko:
a) hotela boravka,
b) rodbine,
c) kompanije (poslovna poseta) i
d) ugovora o zaposlenju
e) avio-kompanije
Kontaktiranje hotela, turističkih agencija i avio prevoznika se može izvršiti preko pošte, telefona, telefaksa ili E-Mail-a.
Rok izdavanje vize je: 3 do 7 dana.
Viza se pribavlja ili u najbližoj Ambasadi ili u MIP-u Katara

KAZAHSTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Kazahstan:
uslovi za dobijanje vize:

 • pozivno pismo
 • popunjavanje formulara
 • dve fotografije

Procedura izdavanje vize traje 7 radnih dana

KENIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Keniju:
Naši državljani vizu mogu dobiti i na graničnim prelazima Kenije (za privatna i poslovna putovanja)

KINA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Viza "Poslovno u NR Kinu" - prema propisima NR Kine, nosioci običnih pasoša R. Srbije sa vizom "Poslovno u NR Kinu" koju izdaje MUP R. Srbije, mogu da u NR Kinu ulaze bez vize i borave do 30 dana.
Boravak duži od 30 dana mora da se reguliše u nadležnim policijskim biroima.

KIPAR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

KIRGISTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Kirgistan:
1. viza - klauzula "poslovno u"
2. viza na graničnim prelazima na osnovu pozivnog pisma overenog od strane nadležnih organa Kirgistana. Obaveza prijavljivanje boravka unutrašnjim organima u mestu boravka nakon 30 dana.


Dopunske informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:
1. viza - klauzula "poslovno u"
2. viza na graničnim prelazima na osnovu pozivnog pisma overenog od strane nadležnog organa

KIRIBATI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


KOLUMBIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KOMORSKA OSTRVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KONGO (Dem. Republika)
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KONGO (Republika)
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

KOREJA (Republika)
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

Napomena:
Dopunske informacije:
Naši državljani (turisti) mogu bez vize da uđu i borave u R. Koreji do 30 dana

KOREJA (DNR)
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

Napomena
:
Dopunske informacije u vezi viza za Koreju:
Viza - klauzula "poslovno u"
Dopunske informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:
Viza - klauzula "poslovno u"

KOSTARIKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Državljani Republike Srbije mogu ući i boraviti na teritoriji Kostarike do 90 dana, bez prethodnog pribavljanja odgovarajuće vize.

KUBA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

KUVAJT
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

LAOS
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Laos:
Opšti uslovi za dobijanje vize:

 • PI (važnost najmanje 6 meseci)
 • dve fotografije
 • popunjen formular
 • rok izdavanje vize - dva dana
 • zahtevi za vize se primaju: lično, posredsvom ovlašćene osobe ili putem pošte (koverta sa markicom radi povraćaja)

NAPOMENA: viza se može dobiti u DKP Laosa ili na graničnom prelazu

LESOTO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

LETONIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Letonija. Za putovanje u Letoniju građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Letonija pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.

Dopunske informacije u vezi viza za Letoniju:
Uslovi za dobijanje vize:

 • pozivno pismo
 • popunjavanje formulara
 • dve fotografije

LIBAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Liban:
Nosioci svih vrsta pasoša Republike Srbije libansku vizu mogu pribaviti i na međunarodnom aerodromu "Rafik Hariri", kao i na ostalim graničnim prelazima.
Nosioci plavih (SRJ) još uvek važećih pasoša, i dalje će moći da libanske vize dobijaju na graničnim prelazima Libana.

LIBERIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Napomena:
Za nosioce službenih i običnih pasoša R.Srbije, pored važeće vize potrebna je i arabizacija pasoša, odnosno prevod na arapski jezik, sačinjen od strane ovlašćenog prevodioca za arapski jezik i overen njegovim pečatom ili pečatom organa koji je izdao pasoš (MUP R.Srbije), odnosno overen pečatom diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije za lica koja žive u inostranstvu, a u Libiju putuju sa pasošem R.Srbije.

LIHTENŠTAJN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Lihtenštajn:
Naši državljani bez vize mogu da uđu u Lihtenštajn ukoliko imaju odobren ulaz u Švajcarsku, EU, Andoru, Monako, Kanadu ili SAD

LITVANIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Litvanija. Za putovanje u Litvaniju građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Litvanija pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.


Dotadašnji podaci:
Dopunske informacije u vezi viza za Litvaniju:
Opšti uslovi za dobijanje vize (privatna, turistička ili poslova putovanja):

 • PI
 • fotografija
 • formular
 • pozivno pismo overeno od strane Odeljenja za migraciju Litvanije
 • potvrda zdravstvenog osiguranja

NAPOMENA: zahtevi se lično podnose

LUKSEMBURG
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

MADAGASKAR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

MAĐARSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Mađarska. Za putovanje u Mađarsku građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Mađarska pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.
Dopunske informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:
Mađarski državljani (nosioci obične PI) mogu da borave u Srbiji do 90 dana u roku od 6 meseci od dana prvog ulaska

MAKEDONIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

MALAVI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

MALDIVI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Maldive:
Naši državljani vizu mogu dobiti na aerodromu, pod uslovom da imaju važeće dokumente i dovoljno novčanih sredstava

MALEZIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Državljani Republike Srbije zahtev za boravak do 30 dana mogu podneti u bilo kom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Malezije u inostranstvu

MALI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Mali:
Opšti uslovi za dobijanje vize:

 • PI (najmanje 6 meseci)
 • 2 fotografije
 • 2 formulara
 • potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)

Viza važi mesec dana od dana ulaska u Mali

Rok izdavanja je 7 dana (izuzetno 48 sati)

MALTA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Malta. Za putovanje u Maltu građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Malta pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.

MALTEŠKI VITEŠKI RED
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - /
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - /
Diplomatska PI - /
Službena PI - /

MAROKO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

Napomena:
 

Unošenje deviznih sredstava u gotovini:
• Unošenje deviznih sredstava u gotovini u iznosu jednakom ili većem od protiv-vrednosti 100.000 dirhama, neophodno je prijaviti carinskim organima prilikom ulaska u zemlju i od carinskog organa tražiti pismenu potvrdu;
• Rezidenti su obavezni da, u roku od 30 dana počev od datuma povratka u Maroko, uneta devizna sredstva u gotovini ili prodaju ovlašćenim menjačnicama ili da ih deponuju na svoje devizne račune ili na račun u konvertabilnim dirhama.

Iznošenje deviznih sredstava u gotovini:
• Osobe koje nisu rezidenti, iznošenje deviznih sredstava u gotovini u iznosu jednakom ili većem od protiv vrednosti 100.000 dirhama moraju prijaviti carinskim organima na izlazu, a njihovo iznošenje pravdaju potvrdom dobijenom prilikom njihovog unosa na nacionalnom teritoriju (Maroko).
Unošenje i iznošenje dirhama se toleriše do iznosa od 1000 dirhama.


MAURICIJUS
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

Napomena:
 

- Nosiocima diplomatskog pasoša za kraći boravak na Mauricijusu nije potrebna viza. Za ulazak je, uz prezentovanje važećeg diplomatskog pasoša, potrebno popuniti (jednostavan) obrazac u kome, pored podataka o nosiocu diplomatskog pasoša, treba navesti i adresu hotela/stana u kome je planirani boravak.

- Pre putovanja potrebno je pribaviti vizu za Mauricijus za obične i službene pasoše i to preko maurićanskih DKP-a, ili preko kacelarije AIR MAURITIUS, gde nema ambasade/konzulata ili direktnim obraćanjem Passport and Imigration Office, 9-11 Lislet Geoffroy Street, Port Louis, Mauritius; +230 210 9312; faks +230 210 9322.

Potrebna dokumenta koja treba podneti uz zahtev navedena su na sajtu http://passport.gov.mu


MAURITANIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

MEKSIKO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

MIJANMAR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

MOLDAVIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

Napomena:


Dopunske informacije u vezi viza za Moldaviju:


1. POSLOVNA VIZA (za poslovne ljude, službenike ili studente):
a) PI (važnost najmanje 6 meseci)
b) fotografija (35x45)
c) formular
d) pozivno pismo kompanije ili institucije overeno od strane Generalnog konzularnog odeljenja MIP-a Moldavije

- ako kolima - zeleni karton

Produženje vize - Odeljenje za informativnu tehnologiju

Prijava se vrši posle tri radnih dana od dolaska (distriktu Odeljenja informativne tehnologije).

Viza se izdaje istog dana

2. OBIČNA VIZA (poseta rođacima, prijateljima itd.):
- PI (važnost najmanje 6 meseci)
- fotografija (35x45)
- formular
- pozivno pismo pozivara (original ili specijalan formular izdate od strane Odeljenja informacione tehnologije)
- ako kolima - zeleni karton

Produženje - Odeljenje informativne tehnologije

Prijava se vrši posle tri radna dana od dolaska (distriktu Odeljenja informativne tehnologije)

Viza se izdaje istog dana

3. TURISTIČKA VIZA:
- PI (važnost najmanje 6 meseci)
- fotografija (35x45)
- formular
- turistički vaučer izdat od strane licencne turističke agencije. Spisak turista mora da bude overen od strane Službe za informativnu tehnologiju. Ista služba vrši i produženje viza.

- ako kolima - zeleni karton

Viza se izdaje do mesec dana (ulaz-izlaz ili dva ulaza-izlaza)

Produženje vize - Odeljenje informativne tehnologije

Prijava se vrši posle tri radna dana od dolaska (Distriktu Odeljenja informativne tehnologije)

Viza se izdaje istog dana

4. TRANZITNA VIZA:
- PI (važnost najmanje 6 meseci)
- fotografija (35x45)
- formular
- viza zemlje odlaska
- karta (avionska ili vozna)
- ako kolima - zeleni karton

Izdaje se jedan ili dva tranzita - maksimalno zadržavanje 48 sati

Viza se izdaje istog dana

5. DIPLOMATSKA VIZA:
- PI
- fotografija (35x45)
- formular
- oficijalno pismo izdato od strane MIP-a Moldavije
- ako kolima - zeleni karton

Produženje vize - Generalno konzularno odeljenje MIP-a Moldavije

Viza (ulazno-izlazna) se može pribaviti u DKP Moldavije i u ambasadama u Bukureštu, Budimpešti i Sofiji.


MONAKO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

MONGOLIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

MONSERAT
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

MOZAMBIK
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Mozambik:
Naši državljani vizu mogu dobiti na graničnom prelazu Mozambika. Za vizu je potrebno dostaviti važeću PI i jedna fotografija.

NAMIBIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

NEMAČKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

NEPAL
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

NIGER
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

NIGERIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

NIKARAGVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

NORVEŠKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

NOVI ZELAND
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Novi Zeland:
Opšti uslovi za dobijanje vize:

 • PI (važnost najmanje 3 meseca od napuštanja N.Z.)
 • formular (NZIS 1017)
 • fotografija (format PI)
 • potvrda o posedovanju dovoljno novca (1000 NZ$ za svaki meseci po osobi, odnosno ako je plaćen smeštaj 44 NZ$ po osobi).
 • povratnu karta, dovoljno sredstava za kupovinu iste ili povrdu osobe o tome (poseban formular)
 • bračni drugovi ili nevenčana deca koju izdržava podnosilac zahteva (mlađa od 20 godina) mogu biti obuhvaćeni istim zahtevom (ista viza) i ne plaća se dodatna taksa za navedena lica. U slučajevima kada su deca starija od 17 godina, koju ne izdržava podnosilac zahteva ili deca starija od 20 godina ili ako se traži druga vrsta vize, plaća se za to predviđena viza.
 • za poslovna putovanja pismo poslovnog partnera, a za službena pismo institucije koja poziva

NAPOMENA: mogu zatražiti i dodatne informacije.

Rok izdavanje vize - od 7 do mesec dana
Zahtev može biti prosleđen i poštom. Radi vraćanja PI uplatiti 60 EUR-a.
Taksa za vizu bez obzira na odgovor se ne vraća

OBALA SLONOVAČE (COTE D'IVOIRE)
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

OMAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Oman:
Opšti uslovi za izdavanje vize:

 • PI (važnost 6 meseci)
 • lično se predaje
 • za grupna putovanja - zastupnik
 • za službena putovanja postoji mogućnost direktog kontaktiranja dotične firme ili organa
 • podnosioci moraju putem faksa da dostave generalije iz PI

Rok izdavanje vize - 7 dana

PAKISTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

PALESTINA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

PANAMA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Panamu:
Opšti uslovi za dobijanje vize:

 • kopija PI
 • kopija lične karte
 • potvrda banke o posedovanju novčanih sredstava
 • kopija avio rezervacije (povratna)
 • u slučaju konferencije ili posete - pozivno pismo
 • formular

NAPOMENA: Zahtev za vizu može biti prosleđen poštom, faksom ili E-mail-om.
Vreme izdavanje - 3 do 10 dana
Postoji samo turistička viza.

PAPUA NOVA GVINEJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:

Dopunske informacije u vezi viza za Papua Novu Gvineju:
vize za turističke i privatne posete:

 • PI (važnost 6 meseci)
 • formular
 • obezbeđen smeštaj
 • potvrdu o povratnom putovanju ili kartu autorizovane turističke agencije
 • dovoljno sredstava (4.000 k - nešto više od 400 GBP mesečno)
 • zabranjeno zapošljavanje
 • ako zahtevi prosleđeni poštom, naplata vize se vrši preko poštanske uplatnice, banke itd.
 • ne prihvataju se zahtevi preko faksa i E-maila


Viza - za boravak do 2 meseca
Rok izdavanje vize - 2 dana (u slučaju procedure 4 do 6 nedelja)


poslovne vize (12 meseci):

 • PI (važnost 12 meseci - od dana izdavanje vize)
 • 2 fotografije (kao za PI)
 • formular
 • garantno pismo kompanije
 • povratna karta
 • kopija biografije (Curiculum Vitae) - ako zahtev prosleđen poštom - naplata se vrši poštanskom uplatnicom, preko banke itd.


Rok izdavanja - 2 dana (ako procedura 4 do 6 nedelja) - viza se dobija na 12 meseci - sa mogućnost baravka od 8 nedelja


PARAGVAJ
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

PERU
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:

Vlada Perua ukinula je turističke vize za boravak državljana Srbije do 90 dana.

POLJSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Poljska. Za putovanje u Poljsku građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Poljska pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.

PORTUGALIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

RUANDA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

RUMUNIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Od 11. jula 2008 stupa na snagu odluka o ukidanju tranzitnih viza za sve građane Republike Srbije koji imaju važeće vize i regulisan boravak u državama zemalja Šengena.
Ova odluka se takođe odnosi na građane Republike Srbije koj imaju regulisan boravak i važeće vize Danske, Islanda, Norveške, Bugarske, i Kipra. Srpski državljani koji poseduju dozvole boravka u Švajcarskoj ili Lihtenštajnu uživaju ista prava.
Vreme koje se, prema rumunskom Zakonu o kretanju stranaca, podrazumeva kao tranzit iznosi 5(pet) dana. Podrazumeva se, imajući u vidu odobreno vreme za tranzit, da viza, odnosno dozvola boravka, kao i putne isprave, prilikom ulaska u Rumuniju moraju važiti najmanje pet dana.

RUSKA FEDERACIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Za nosioce biometrijskih pasoša R. Srbije važi odredba o bezviznom ulasku u RF do 30 dana, uz obaveznu registraciju kod nadležnih organa RF od 3 dana.


PAŽNJA: Državljani RS, nosioci običnih, biometrijskih pasoša bez vize mogu ući u Rusku Fedeaciju samo preko graničnih prelaza otvorenih za međunarodni saobraćaj, što znači da nije moguć ulazak bez viza iz pravca Republike Belorusije, budući da su navedene države članice SAVEZNE DRŽAVE I DA IZMEĐU NJIH NEMA GRANIČNIH PRELAZA.
Nosioci plavog pasoša mogu prelaziti granicu i boraviti na teritoriji RF isključivo sa ruskim vizama (turističkim, radim, učeničkim i dr.), dobijenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RF u Srbiji i inostranstvu (ukida se ulazak na vaučer ili pozivno pismo overeno u Ambasadi Srbije)
Postojeće vize u pasošima SRJ i R. Srbije, izdate u našoj Ambasadi ili u SUP-ovima Srbije pre stupanja novog sporazuma na snagu, važiće 90 dana od dana stupanja nobog Sporazuma na snagu, odnosno najkasnije do 10. 9. 2009. godine za građane koji vec borave u RF.

SAD
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SAN MARINO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - 1*
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za San Marino:
potrebna samo italijanska ulazna viza

SAO TOME I PRINCIPE
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


SAUDIJSKA ARABIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SEJŠELSKA OSTRVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

SENEGAL
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SIJERA LEONE
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SINGAPUR
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Singapur:
Za duži boravak, obratiti se imigracionom uredu u Singapuru

SIRIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SLOVAČKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:

Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Slovačka. Za putovanje u Slovačku građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Slovačka pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.


SLOVENIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dana 21. decembra 2007. "šengenskoj zoni" priključilo se devet novih članica Evropske unije, između ostalih i Republika Slovenija. Za putovanje u Sloveniju građanima Srbije je od tog datuma potrebna "šengenska viza", pošto od tog dana Republika Slovenija pristupa šengenskom sistemu viza. Stare vize će važiti i posle 21. decembra, ako su izdate na duži period, ali neće važiti za ostale zemlje šengenske zone.


SOLOMONSKA OSTRVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SOMALIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ŠPANIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

ŠRI LANKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Šri Lanku:
Državljani Srbije koji dolaze kao turisti, vizu mogu dobiti i na graničnim prelazima Šri Lanke (besplatno)

ST. KITS-NEVIS
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SANTA LUCIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

SUDAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Sudan:


1. za privatna i službena putovanja, pozivna pisma overena od strane sudanskog MUP-a, povratna karta verbalna nota naše Ambasade

2. za turistička putovanja potrebno je da se priloži potvrda banke iz koje se može videti da podnosilac zahteva za vizu poseduje dovoljno novčanih sredstava (najmanje 100 USD - dnevno)

3. viza se može izdati i na graničnim prelazima Sudana samo u slučajevima ako podnosilac zahteva poseduje validno pozivno pisma institucije, kompanije ili privatnog lica kod koje ide

4. pored aplikacije za vizu su potrebne i dve fotografije (3x4)

SURINAM
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ŠVAJCARSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Ulaskom Švajcarske Konfederacije u Šengen švajcarska DKP su 12.12.2008. godine otpočela sa izdavanjem "šengenskih" viza za putovanje u Švajcarsku.

SVAZILAND
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

ŠVEDSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - DA

TADŽIKISTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Tadžikistan:
1. viza - klauzula "poslovno u"
2. viza na graničnim prelazima na osnovu pozivnog pisma overenog od strane nadležnog organa Tadžikistana
Dopunkse informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:
1. viza - klauzula "poslovno u"
2. viza na graničnim prelazima na osnovu pozivnog pisma overenog od strane nadležnog organa Srbije


TAJLAND
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Tajland:
 

uslovi za dobijanje vize:
Opšti dokumenti:
a) PI - važnost najmanje 6 meseci
b) popunjavanje vize aplikacije (www.thaiemb.hu)- Amb. u Mađarskoj)
c) jedna fotografija
d) povratna karta /potpuno plaćena)
e) dokaz o posedovanju novčanih sredstava (250-500 USD)

NAPOMENA: Ambasada može da zatraži i dodatne dokumente

2. opšti uslovi za poslovna putovanja (ne imigraciona):
a) pozivno pismo kompanije koja je kvalifikovana da zapošljava stranu radnu snagu
b) ugovor o zaposlenju
c) kopija radne dozvole izdata od strane Ministarstva za rad i socijalna pitanja Tajlanda
d) detaljne informacije o sponzoru podnosilaca zahteva
e) dokument koji dokazuju korespodenciju za poslovnim ljudima Tajlanda

NAPOMENA: viza se moše pribaviti ili lično ili preko zastupnika. Vreme izdavanje vize - 24 sata

TANZANIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

TOGO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

TONGA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

TRINIDAD I TOBAGO
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE
Napomena: Do 30 dana bez prethodnog pribavljanja vize

TUNIS
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

TURKMENISTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA
Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Turkmenistan:
 

1. privatna putovanja:

 • PI (važnost šest meseci)
 • 2 fotografije
 • 2 formulara
 • original pozivnog pisma overenog od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana

Ukoliko se poseduje overeno pismo, viza se može dobiti i na aerodromu u Ashgabadu
Viza - lično ili putem pošte
Rok za izdavanje vize - 4-5 dana. Ako istog dana cena vize se uvećava za
50 %

2. službena putovanja:

 • PI (važnost 6 meseci)
 • 2 formulara
 • pozivno pismo poslovnog partnera overenog od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana

3. turistička putovanja:

 • PI (važnost 6 meseci)
 • 2 formulara
 • 2 fotografije
 • pozivno pismo turističke agencije overeno od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana

TURKS I KAIKOS - OSTRVA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

TURSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Tursku:
1. naši državljani vizu (višekratnu - samo običana PI) mogu dobiti i na graničnim prelazima Turske do 30 dana. Cena 10 dolara.
2. Turski nadležni organi odlučili da se vozačima teretnih vozila iz Srbije izdaju višekratne vize na period od 6 meseci sa pravom boravka do deset dana.

Ambasada Turske je već počela sa primenom ove odluke. Takođe, počev od 1. juna vozačima teretnih vozila iz Srbije na graničnim prelazima neće biti izdavane turske vize.

Dopunske informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:
1. turski državljani koji poseduju boravišne dozvole EU, zemlje Šengena ili Švajcarske mogu da tranzitiraju kroz Srbiju bez vize i to u roku od 5 dana od trenutka prelaska graničnog prelaza

UGANDA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

UKRAJINA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Ukrajinu:
1. viza - klauzula "poslovno u"
2. viza na graničnim prelazima na osnovu pozivnog pisma overenog od strane nadležnih organa Ukrajine
3. opšti uslovi za dobijanje vize:

 • PI (važnost 3 meseca od dana ulaska u Ukrajinu)
 • dve fotografije (35x45)
 • formular

4. obična viza (privatne posete, lečenje, studiranje i dr.):

 • pozivno pismo overeno od strane MUP-a Ukrajine, ili pozivno pismo zdravstvene ustanove, ili pozivno pismo radi studiranja izdato od strane Ministarstva obrazovanja Ukrajine

5. poslovna viza:

 • poziv na specijalnom obrazcu overenog od strane MUP-a Ukrajine

6. turističke vize:

 • dokumenta koja potvrđuju turistički karakter putovanja (vaučer, rezervacija hotela itd.)

7. tranzitne vize:

 • dokument koji potvrđuje tranzitni karakter putovanja, viza za treću zemlju, karta (avionska, vozna itd.)

Vize se mogu produžavati u Odeljenju za pitanja državljanstva, imigracije i registracije fizičkih lica. Po dolasku u Ukrajini, vrsta vize se ne može menjati (npr. turistička za poslovnu itd.)
Obavezu prijave boravka MUP-u imaju stranci koji borave u Ukrajini duže od 6 meseci, odnosno koji su došli radi studiranja ili rada po osnovu ugovora.
Lica koja obavljaju prevoz teretnim prevoznim sredstvom ili putničkim autobusom, treba da poseduju licencu za obavljanje međunarodnog transporta.


Dopunske informacije u vezi viza za ulazak u Srbiju:

Diplomatski, službeni i obični pasoši sa klauzulom "poslovno", na osnovu originalnog pozivnog pisma overenog od nadležnog organa koje zamenjuju vizu.

Za nosioce važećih putnih isprava (PI) koji putuju turistički, a poseduju grupni ili pojedinacni vaučer nije potrebna viza.

URUGVAJ
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

UZBEKISTAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Uzbekistan:
Opšti uslovi za dobijanje vize:

 • pozivno pismo
 • popunjavanje formulara
 • dve fotografije

Redovna procedura za dobijanje vize - 7 radnih dana

VANUATU
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VATIKAN
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - x
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Vatikan:
Vizni režim za državljane Srbije je istovetan sa viznim režimom Italije

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VENECUELA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIJETNAM
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE


Napomena:
Dopunske informacije u vezi viza za Vijetnam:
Za vizu je potrebno:

 • PI
 • Formular

Zahtev se lično predaje

ZAMBIJA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

ZAPADNA SAMOA
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - NE
Diplomatska PI - NE
Službena PI - NE

ZIMBABVE
VIZNI REŽIM SRBIJE PREMA INOSTRANSTVU

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

VIZNI REŽIM INOSTRANSTVA PREMA SRBIJI

Obična PI - DA
Diplomatska PI - DA
Službena PI - DA

 

 

10

Nemačka ucenjuje: Priznajte Kosovo, pa onda možete u EU 157

Ostale vesti»

 •  

Additional information