Error
  • Error loading feed data

Viminacium

Viminacijum se nalazi na ušću Mlave u Dunav, u neposrednoj blizini Požarevca i Starog Kostolca tako da se do njega osim kopnenim može doći i vodenim putem.

Pod Hadrijanom dobija status municipije, a za vreme Gordija III postaje jedna od najznačajnijih rimskih kolonija i dobija pravo na kovanje novca. U IV veku bio je sedište episkopa, a kasnije dobija status mitropolije. 441. godine je razoren pod naletom Huna, a obnovljen, kao vojno utvrđenje, 535. godine.

Lokalitet je tokom dugog perioda uništavan, pre svega od strane pljačkaša koji su znali vrednost stvari koje su nalazili i, s druge strane, neupućenog naroda koji je kamenje sa lokaliteta koristio kao građevinski materijal.

Arheološka istraživanja su prvi put izvršena 1882. godine. Od 2002. se istovremeno vrše arheološka i multidisciplinarna istraživanja, a otvoren je i arheološki park. Naročito interesantan eksponat u parku je skelet mamuta pronađen na 270m od Carskog mauzoleja. Skelet potiče iz praistorijskog vremena, od pre nekih 5.000.000 godina.

Pronađeno je dosta grnčarije, a njihova raznovrsnost i raznolikost upućuju na činjenicu o visokom razvoju tadašnje kulture. Takođe, nađeni su dokazi o distribuciji grnčarije u druge krajeve.

Nakit koji su nosili u to doba koristili su i u magijskim obredima. Određeni nakit je upućivao na pol i društveni položaj osobe koja ga nosi.

Iskopana su dva akvadukta; otkriveno je rimsko groblje, a utvrđeno je da najstarija nekropola pripada keltima koji su tu živeli krajem IV i početkom III veka stare ere. Pronađen je sarkofag za koji veruju da je poslednje konačište rimskog cara Hostilijana.

Takođe, pronađene su terme sa 5 bazena. Smatra se da je u 4 bazena bila topla voda, a u 1 hladna. Pod je prekriven raskošnim mozaikom.

Viminacijum je 1949. godine proglašen državnim spomenikom, a 1979. godine je proglašen kulturološkim spomenikom od izuzetne važnosti.

Additional information