Error
  • Error loading feed data

Sokograd

    soko banja

 Ne zna se tačno vreme nastanka ovog utvrđenja, ali postoje indicije da je nastalo za vreme vladavine cara Justinijana i da je služilo da odbranu od Avara i Slovena.

Prvi trag o Sokogradu javlja se 1413. godine. Arheološka istraživanja koja su se vršila na ovom utvrđenju vodila su se od 1980. do 1982. godine.

Sokograd se nalazi u kanjonu reke Moravice, 2km od Sokobanje, na izuzetno strmom i nepristupačnom uzvišenju. Sastoji se od Donjeg grada- uglavnom su soko banjaostali samo bedemi, ulazna kapija i stepenice i jedna kula i Gornjeg grada- nalazi se nekoliko kula međusobno povezanih bedemom koji ima otvore za topove. Takođe, očuvana je i cisterna za vodu.

     Sokograd je porušen tokom borbi za turski presto, a srušio ga je Musa Kesedžija koji je odgovoran i za rušenje obližnje crkve posvećene rođenju Presvete Bogorodice.

      Ova crkva je podignuta krajem XII ili , a srušena je 1413. godine. Otkopana je 2001. godine.

Additional information