Error
  • Error loading feed data

Sava

Reka Sava je duga 940 kilometara, nastaje spajanjem reka Sava dolinka i Sava bohinjka kod Radovljice i teče na jugoistok pored Kranja, nakon 300 kilometara kroz Zagreb glavni grad Hrvatske. Velikim svojim delom je pogranična reka između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Dunav se uliva u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Područje levo i desno od Save se naziva Posavina. Dužina Save u Srbiji je 207 km. Na teritoriji Srbije reka Sava ima ravničarski, krivudavi tok, s izraženim meandrima, kakvi su Bošutsko i Kupinski kut.

Sava (osn. σα, σως ѕa, sos - jak, snažan, siguran), što je karakteristika ove velike reke. Sa sufiksom -ava, Sava je snažna reka koja bogu Zevsu (Dunavu) naliva nektar i hrani ga ambrozijom, da bi bio besmrtan i natprirodan. Od hidronima Sava vodi poreklo i ime Sabazios (Σαβαζιος), sa Save. U mitologiji, Sabazije je tračko-frižansko božanstvo. Njegov otac je Zevs, koji se u vidu zmije sjedinio sa Persefonom, Hadovom ženom u njegovim dvorima kraj reke Stiga. Boga Sabazija slavili su orgijastički ljudi, nalik na Dionisa, posebno žene iz prostog naroda. Njegovo ime poistovećuje se sa današnjim gradom koji se zove Šabac. Prvi put se ime Šabac pominje u petnaestom veku, u letopisu koji je sačuvan iz 1476. godine. Tu stoji da se Šabac ranije zvao Zaslon, što bi značilo zaklon, po imenu nekog brega, gde je bila prvobitna lokacija grada. Ima tvrdnji, da se ime Šabac pominje i ranije, još 1074. godine. Postoje teorije da je ime vezano za reku Savu, koja se i latinski zvala Sava, te mnogi smatraju da bi se pre trebalo zvati Sabacium. Po nekim autorima se smatra da je Grčkog porekla, jer Grci Savu zovu Saba, pa otuda Šabac. Po drugom mišljenju naziv grada potiče iz paleoglosologije Balkana, od naziva reke Save i boga Sabazija.

Pritoke Save u Srbiji su Drina i Kolubara. Sava u Srbiji protiče kroz gradove Sremska Mitrovica, Šabac i Beograd.

Ogromni potencijal reke Save se ogleda i u uspešno realizovanom letovalištu Beograda, izduženom rečnom ostrvu, koje je nastalo 1967. godine pregrađivanjem desnog rukavca Save, čime nastaje poluostrvo Ada Ciganlija.

Additional information