Error
  • Error loading feed data

Drenča

Manastir DrenčaManastir Drenča sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice, izgrađen je sredinom XIV veka i nalazi se u pitomoj Župi. Naziv manastira potiče od istoimenog sela Drenča, 3 km severno od Aleksandrovca, u kome je podignuta ova svetinja. Ktitor manastira Drenča je monah Dorotej (despot Ivaniš), treći hilandarski iguman, po čijem sinu Dušmanu, koji se u monaštvu zvao jeromonah Danilo III pećki patrijarh, manastir Drenča dobija u narodu ime Dušmanica. Manastir Drenča, koji je dugo bio u ruševinama, od 2002. do 2006. godine prošao je kroz period vrlo ozbiljne konzervacije i renoviranja, tako da se danas posetioci mogu diviti ovom biseru moravske arhitekture. Manastir Drenča se pominje u Žičkoj povelji iz 1382. Godine, koja se čuva u manastiru Sveti Pantelejmon na Svetoj Gori. Tačno vreme izgradnje manastira nije utvrđeno, pa se pretpostavlja da je u period od 1350- 1355. Godine. To je rani moravski spomenik sa trolisnom osnovom kombinovanom sa upisanim krstom i kubetom na 4 slobodna stupca, trodelnom istočnom apsidom sa posebnim odeljenjem za praskomidiju. Nekada je unutrašnjost crkve bila ukrašena freskama, ali danas od njih nema ni traga. Zapadno od crkve otkriveni su temeljni ostaci manastirskog konaka, u okviru koga se nalazi oslikana trpezarija. Konak datira s kraja 14 ili početka 15. veka. Nađen je nizkeramičkih materijala, posuda jedan zoomorfni izlivak u obliku konjske glave, koji pripada luksuznoj grnčariji. Konzervatorsko-restauratorski radovi započinju 1952. godine. Posle dugogodišnje pause radovi se nastavljaju 2002. godine I traju do 2006. Kada se konačno završavaju. Sada se radi na obnovi konaka i monaškog života.

Imajući u vidu da je dosadašnje radove finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije, budući da je Drenča nepokretno kulturno dobro, spomenik kulture od velikog značaja, finansijsku potporu za izgradnju novog konaka očekujemo od drugih institucija i donatora.

sajam3
Odbor za obnovu manastira Drenča
Komercijalna Banka AD Beograd
Račun broj: 205-168917-65
Kraj oko manastira je bogat vinogradima i čuven po vinu. Zato prilikom posete ovoj svetinji nemojte propustit posetu nekoj od vinarija ovog kraja. Na svegaa 4 kilometara od manastira Drenča, u selu Velja Glava, nalazi se Vinarija Rakićević koju treba posetiti i degustirati Blagoslov, Zdravicu ili Melem.

Additional information