Error
  • Error loading feed data

Valjevo

Valjevo se nalazi u zapadnoj Srbiji na oko 100 kilometara jugozapadno od Beograda. Gradsko jezgro smešteno je u kotlini, koju okružuje venac planina Maljen, Povlen i Medvednik, kroz koju protiče reka Kolubara koja nastaje spajanjem reke Obnice i Jablanice. Valjevo spada među najstarija, najveća i najrazvijenija naselja u Srbiji. Administrativni, privredni i kulturni centar Kolubarskog okruga grad Valjevo u spomen na oslobođenje grada od Turaka obeležava 20. Mart kao dan grada i kao simbol početka nove evropske varoši od davne 1804 godine, kada je oslobođen grad. Valjevo je bila prva veća varoš koja je oslobođena od Turaka u toku Prvog srpskog ustanka.

Prvi pisani tragovi o Valjevu datiraju iz 1393. Godine, a ime Valjevo je izvedeno iz staroslovenskog ličnog imena Valj, a kao prisvojni pridev označavao je vlasništvo feudalnog poseda. Pored ovog, postoji još tumačenja imena Valjevo, prema jednoj legend ljudi koji su došli da žive u  grad su se sa obližnjih brda svaljali u kotlinu I osnovali grad ili možda po valjanoj plodnoj zemlji ili poštenim ljudima. Ipak pored svega toga najpoznatije je predanje po kome je Valjevo dobilo ime po valjaricama za izradu sukna, kojih je nekad bilo u velikom broju na reci Kolubari.

Grad Valjevo se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 185 metara i broji oko 100 hiljada stanovnika. Valjevo ima povoljan geografski položaj koji se ogleda u blizini više važnih saobraćajnica, kao što su Ibarska magistrala i pruga Beograd - Bar.

Tokom istorije srpskog naroda Valjevci su često imali istaknutu ulogu u pokretima za nacionalno oslobođenje, pored vojskovođa i narodnih vođa, znatan je i broj značajnih književnika, umetnika i naučnika poreklom iz Valjeva.

Danas je Valjevo grad istorije i kulture, ali i grad koji okružuje netaknuta priroda. Muzeji i galerije, brojni spomenici, Tešnjar, kulturna baština, Brankovina, Divčibare, Petnica, reka Gradac i njen kanjon, Valjevske planine i sela rasuta po njihovim obroncima predstavljaju atrakciju koja Vas mami da dođete.

U Petnici, na 5 km od Valjeva, nalaze se otvoreni bazeni i tereni za male sportove, kao i veštačko jezero na reci Pocibravi — stecište kupača i ribolovaca.

Additional information