Error
  • Error loading feed data

Fruška Gora

Nacionalni park Fruška GoraFruška Gora je ostrvska planina u Sremu. Najveći deo Fruške Gore se nalazi u Srbiji, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku. Prostire se na dužini od oko 75 km, širine je od 12 do 15 km. Fruška Gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i to je prvi nacionalni park u Srbiji. Najviši vrh je Crveni Čot (539m), a ostali značajni vrhovi su Stražilovo (321m), Iriški Venac (451m) i Veliki Gradac (471m).
Doline Fruške Gore su prekrivene livadama, pašnjacima i žitnim poljima, na padinama su voćnjaci i vinogradi sa čuvenim vinskim podrumima, a delovi viši od 300 m su obrasli gustom listopadnom šumom, gde je najveća koncentracija lipove šume u Evropi. Oko 700 vrsta lekovitog bilja raste na ovoj planini kao i brojne životinjske vrste.

Veći gradovi u okolini Fruške Gore su Sremska Mitrovica, Ruma i Inđija na jugu, dok su na severu Sremski Karlovci, Novi Sad, Beočin i Bačka Palanka kao i gradovi u Hrvatskoj: Vukovar i Ilok. Mnogi stanovnici ovih, ali i drugih gradova odmore i praznike provode na padinama ove planine.

Planinarski dom StražilovoSpomenici kulture – 17 manastira Srpske pravoslavne crkve raspoređenih po planini, podignuti su kao zadužbine srpskih vladarskih porodica, nakon što je, u kasnom srednjem veku pod pritiskom Turaka, težište srpske duhovne i kulturne baštine pomereno na sever.
Fruškogorski manastiri su: Beočin, Bešenovo, Vrdnik, Velika Remeta, Grgeteg, Đipša, Jazak, Krušedol, Kuveždin, Mala Remeta, Novo Hopovo, Petkovica, Privina Glava, Rakovac, Staro Hopovo, Fenek i Šišatovac.
U manastirima su boravili Vuk Stefanović Karadžić, Dositej Obradović, Filip Višnjić, Karađorđe i mnogi drugi.
Fruška Gora je bila inspiracija mnogim velikanima poezije, od Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja, Milice Stojadinović Srpkinje i mnogi drugi.
Na planini se nalazi i nekoliko utvrđenja, među kojima se izdvaja Petrovaradinska tvrđava i Vrdnička kula sazidana u rimsko doba i koja je sad u ruševinama.

Additional information