Error
  • Error loading feed data

Pribojska banja

Pribojska banja ima više termomineralnih izvoraPribojska Banja je smeštena u dolini reke Lim, na samo 5 km od Priboja. Okružena je sa istočne strane planinama Banjsko Brdo i Crni Vrh, a sa zapadne planinama Bić i Lisna Stena.
Banja se prvi put u istoriji pominje u spisima arabljanskog geografa Muhameda As Sarifa Idrisija, koji je za normanskog kralja Rodžera II izradio geografsku kartu sveta. Na toj karti, rađenoj oko 1153 godine, sa malim brojem toponima teritorije Srbije, označena je „Bania” kao mali utvrđeni grad na obali Lima.
U Kraljevini Jugoslaviji od 1929. do 1933. godine Pribojska Banja je među 17 najznačajnijih banja.

Banja ima više termo-mineralnih izvora. Jači izvor daje 43L/s vode temperature 37°C, a kapacitet slabijeg izvora je 15L/s sa temperaturom od 36,5°C.
Voda je bez mirisa i ukusa - akvatoterma, a po hemijskom sastavu slabo radioaktivna (4,2 MJ) indiferentna homeoterma zemno-alkalnog tipa. Topla mineralna voda izbija na kontaktu vulkanskih stena sa krečnjacima. Vode ove banje imaju najviše kalcijuma, magnezijuma, bikarbonata, a ima i gvozđa, hlora, sulfata.
Banja je poznata po lekovitosti termomineralnih izvora još iz rimskog doba, a zbog svoje nadmorske visine (550m) ubraja se i u vazdušne banje.

U Banji se leče:

- hronično zapaljenje zglobova
i mišića reumatskog porekla
- neuralgije
- zapaljenja perifernih nerava (išijas)
- polineurite
- ginekološke bolesti
- posledice povreda kostiju i mišića
- rekonvalescentna stanja kod kožnih
oboljenja (ubrzavano zarastanje rana i
promena na koži nastalih kao posledica
šecerne bolesti i oslabljene periferne
cirkulacije)
- funkcionalna oboljenja i stanja posle
operacija digestivnog trakta.

Izvor:

http://www.pribojska-banja.com

Additional information