Error
  • Error loading feed data

Slankamen

Slankamen

Panoramski Plan Stari SlankamenBanja Slankamen se nalazi u Vojvodini u jugoistočnom Sremu na krajnjim obroncima Fruške gore, na desnoj obali Dunava. Banja se nalazi na nadmorskoj visini od 80 m, a od Beograda je udaljena 55 km.

U Banji Slankamen preovlađuje umereno-kontinentalna klima. Mineralne vode ove banje spadaju u slano-jodne vode hloridno-natrijumskog tipa. Temperatura vode na izvoru je 18,4°C i nije za oralnu upotrebu. Lekovite komponente ove vode su: kalcijum, stroncijum, natrijum-hlorid, jod, magnezijum i donekle barijum. U vodi nema radioaktivnih elemenata. Terapije obuhvataju hidroterapije, kineziterapije, elektroterapije i radne terapije.

U Banji Slankamen se leče sledeće bolesti: 1. oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema 2. lokomotorni sistem posle povreda ili operacija 3. reumatske i ginekološke bolesti

Blizu banje se nalaze fruškogorski manastiri, Nacionalni park Fruška Gora, Sremski Karlovci stari srpski centar kulture i duhovnosti, sa najstarijom bibliotekom i bogoslovijom. U gradu su i brojne crkve, muzeji, veličanstvena barokna česma sa četiri lava. U blizini je reka Dunav pa postoji mogućnost za ribolov i sportove na vodi, kao i obilaske okoline brodom.

Leslend Stari SlankamenPodručje Starog Slankamena je arheolozima poznato po preistorijskom lokalitetu „Gradina“, a u keltsko i rimsko doba postojalo je naselje koje se zvalo Acumincium. Ostaci keltskog i rimskog utvrđenja, srednjovekovno utvrđenje i spomenik Slankamenačkoj bici govore o strateškom značaju ovog mesta uz Dunav, koji je vekovima predstavljao granicu različitih imperija. Stari Slankamen je najstarija banja u Vojvodini. Na slanim izvorima postojalo je lečilište još u tursko doba, a kasnije se voda vadila iz plitkih bunara. Posle odlaska Turaka banja je zapuštena, a ponovo dobija na značaju krajem 19. veka. Prva analiza vode obavljena je 1876. godine, dok je lečilište osnovano 1906. Savremeni razvoj banje počinje 1964. izgradnjom nove banjske zgrade i stacionara.

Stari Slankamen Projektom razvoja nautičog turizma je određen kao jedna od 13 primarnih makrolokacija u Vojvodini za izgradnju marina na Dunavu. Naspram Starog Slankamena, nalazi se ušće reke Tise, koje predstavlja tromeđu Bačke, Banata i Srema gde je prema legendi sahranjen Atila Hunski.

Additional information