Error
  • Error loading feed data

Justinijana Prima

Mitska Justinijana Prima, rodno mesto Justinijana Prvog je idealna ranovizantijska metropola iz 6. veka. Identifikacija ove davnašnje metropole je bila godinama pod velikim znakom pitanja. Prema istorijskim izvorima Justinijana Prima se nalazi u Sredozemnoj Dakiji, koja je zauzimala prostor današnje južne Srbije o čemu govori Justinijanov savremenik i istoričar Prokopije iz Cezareje. U proteklih stotinak godina srpska arheologija je vršila proučavanja lokaliteta Caričin Grad u blizini Lebana, što se slaže sa istorijskim činjenicama i još više arheološkim iskopinama. Pravi biser Caričinog Grada čini veliki mozaik u crkvi sa transeptom koji nije konzerviran, pa je samim tim nedostupan javnosti. Ovde treba pomenuti kapitele, dragoceni fragment reprezentativnog oficirskog šlema tipa Baldenhajm, poklopac vanredno retke kutije za lekove sa predstavom Hrista koji isceljuje krvotočivu ženu, dekorativnu plastiku, alatke, ukrasne kopče.

Grad Justinijana Prima je imao za to vreme najsavremeniju vodovodnu i kanalizacionu mrežu, pored toga mnoštvo građevina – arhiepiskopska bazilika, krstionica za odrasle i dvor na Akropolju, osam crkava, brojne javne građevine, široke ulice sa tremovima, javna kupatila, prodavnice, radionice i privatne kuće. Caričin grad predstavlja jedinstven skup prestoničkih arhitektonskih zamisli svoje epohe, koje su realizovali lokalni preduzimači i provincijski majstori u balkanskoj unutrašnjosti. Sve ovo se može videti u trodimenzionalnom animiranom filmu sa idealnom rekonstrukcijom čitavog kompleksa Justinijane Prime.

Imperator Justinijan je rođen u Taurezumu 483. godine u blizini današnjeg Leskovca. Justinijan je bio poslednji rimski car, koji je nakon raspada Rimskog carstva postao Imperator Istočnog Rimskog Carstva od 527 do 565. godine. Pored toga je bio i pravoslavni teolog, ukinuo je sve nehrišćanske filozofske škole u Atini 529. godine uključujući i Platonovu Akademiju. 553. godine je sazvao Peti vaseljenski sabor sa ciljem da pomiri monofizite sa pravoslavnima. Veliki je njegov udeo u rimskom pravu. Ističe se I kao veliki graditelj, pored Metropole koju je napravio u svom rodnom kraju Justinijane Prime, sazidao je 537. godine crkvu Sv. Sofija, najveću u Carigradu, koju su posle osvajanja grada 1453. Turci pretvarili u džamiju i dozidali četiri minareta. U Pravoslavnoj crkvi Car Justinijan ima veliki značaj, on je sastavio crkvenu pesmu “Jedinorodni Sine i Slove Božji” koja se poje na liturgiji još od 536. godine. Pravoslavna crkva ga je proglasila svecem i praznuje se 14.novembra.

 

Galerija slika

 

Additional information