Error
 • Error loading feed data

Niška Banja

Niška Banja

Niška Banja je najstarija banja u Evropi, udaljena 9 km od Niša, a 220 km od Beograda i nalazi se u jugoistočnoj Srbiji. Banja sa južne strane leži na obroncima šumovitog Koritnika. Bila je poznata u  vreme starih Rimljana, koji su u 2. veku izgradili kupatilo sa dva bazena od šarolikog mermera. U vreme vladavine cara Konstantina i njegovih naslednika, u  naselju Medijani postoji kupatilo u koje je doticala blagotvorna banjska voda. Godine 1521. Niška Banja je odmorište  Sultana Sulejmana Veličanstvenog i njegove vojske  prilikom osvajanja Beograda. U doba turske vladavine u banji su napravljena odvojena kupatila za muškarce i žene,  kao i nekoliko objekata za smeštaj bolesnika.  Osnovna delatnost u Niškoj Banji je zdravstveni turzam. Smeštaj u Niškoj Banji je podjenako kvalitetno razvijen kao i hotelski smeštaj. Osim privatnog smeštaja, i pored hotela u Niškoj Banji postoje i stacionari za lečenje i postoperativni postupak i rehabilitaciju.

U Niškoj Banji vlada umereno-kontinentalna klima. Bogatstvo su  termomineralne vode i prirodno mineralno blato. Lekovite vode izviru sa pet izvora: Glavno vrelo, Suva Banja, Školska česma, Banjica i Pasjača. Ovi izvori lekovite vode pripadaju grupi zemnoalkalnih homeotermi (36-38°C), blago mineralizovanih, sa kapacitetom od 56 litara u sekundi.

Niška BanjaNiška Banja je veoma  pogodna za pripreme sportista i sportska takmičenja. Poseduje razne sportke objekte i terene. Tu su tereni za mali i veliki fudbal, rukomet i tenis. Ukoliko ste ljubitelj jahanja u Niškoj banji ima hipodrom,  a u istom sklopu je i streljana. U Niškoj Banji se održavaju atraktivna takmičenja u paraglajdingu, gde takmičari kreću sa obronaka Koritnika, a spuštaju se u Nišku Banju. U planu je i izgradnja Akva parka na površini od 14 ha, gde je planirana izgradnja Akva parka sa otvorenim, zatvorenim sadržajima kao i pratećim objektima. U jednom delu su planirani objekti sportsko-rekreativnog karaktera, kao što su tereni za male sportove i teniski kompleks. Drugi deo Akva parka je rezervisana za spa i velnes centar sa apartmanima koji su namenjeni zdravstvenom turizmu. U delu prema Niškoj banji planiran je hotelski kompleks sa mogućim veštačkim jezerom. U sredini celog tog kompleksa biće izgrađena velika parkovska površina.

U Niškoj Banji se leče sledeće bolesti: lokomotornog aparata, kardiovaskularne bolesti, stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena, postraumatska stanja, stanja posle oštecenja centralnog i perifernog motornog neurona, zapaljenski i funkcionalni sterilitet.

Galerija slika Niška Banja

 • Niška Banja
 • Author: Igor Jović
 • Comments: 0
 • Niška Banja
 • Author: Igor Jović
 • Comments: 0
 • Niška Banja
 • Author: Igor Jović
 • Comments: 0
 • Niška Banja
 • Author: Igor Jović
 • Comments: 0

Additional information