Error
 • Error loading feed data

Manastir Kalenić

Manastir Kalenić

Manastir Kalenić je smešten na obroncima Gledićkih planina, blizu Rekovca, zapadno od sela Oparića u Levču. Od prvobitnog manastirskog kompleksa ostala je samo crkva posvećena Vavedenju Bogorodice koja je najraskošnija crkvena građevina moravskog stila. Podignut je i ukrašen freskama početkom 15. veka kao zadužbina plemića Bogdana, koji je služio kao visoki činovnik na dvoru despota Stefana Lazarevića. Spoljašnji izgled impresionira plastikom na fasadama od ukrasnog peščara i dominantnim centralnim kubetom sa stepenasto urezanim prozorima, kolonetama i ukrasima od šahovskih polja. Crkva je spolja veoma slikovita, zbog lepo složenih belih blokova kamena i crvene opeke. Glavni motiv reljefne dekoracije je preplet od dvočlane trake, stilizovani ljiljan i palmeta, antropomorfne i zoomorfne predstave. Izvanredno slikarstvo prefinjenog kolorita i setnih likova svetitelja ubraja se u vrhunska slikarska ostvarenja u celom vizantijskom svetu prve četvrtine 15. veka. Naročito se ističu kompozicije “Svadba u Kani” i “Sveti Ratnici”.

Manastir KalenićKalenić je više puta paljen, rušen i pustošen od strane Turaka, nakon čega je i obnavljan, velika obnova, tada zapustelog manastira, bila je u XVII veku, kada je obnovljen zahvaljujući doseljenim monasima iz manastira Morača. 1877. godine je utvrđeno da ispod kreča kojim su bili premazani svi unutrašnji zidovi crkve postoje freske, koje su otkrivene pažljivim čišćenjem i skidanjem kreča, što se smatra prvim konzervatorskim radom u Srbiji. Manastir Kalenić, zbog izuzetnih kulturno-istorijskih i umetničkih vrednosti je stekao svojstvo spomenika kulture još 1948. godine, a od 1979, je kulturno dobro od izuzetnog značaja, kada je i uveden ovaj način kategorizacije spomenika kulture. Početkom XX veka, arhimandrit Nikon, je izgradio veliki i mali konak, čime je manastir dobio današnji izgled.

 • Manastir Kalenić
 • Author: Radovan Todorović Foto Art Rekovac
 • Comments: 0
 • Manastir Kalenić
 • Author: Radovan Todorović Foto Art Rekovac
 • Comments: 0
 • Manastir Kalenić
 • Author: Radovan Todorović Foto Art Rekovac
 • Comments: 0
 • Manastir Kalenić
 • Author: Radovan Todorović Foto Art Rekovac
 • Comments: 0
 • Manastir Kalenić
 • Author: Radovan Todorović Foto Art Rekovac
 • Comments: 0
 • Manastir Kalenić
 • Author: Radovan Todorović Foto Art Rekovac
 • Comments: 0

Additional information