Error
 • Error loading feed data

Bogovinska pećina

Bogovinska pećinaBogovinska pećina se nalazi u istočnoj Srbiji, na jugoistočnom obodu Južnog Kučaja. Smeštena je na teritoriji opštine Boljevac i u ataru sela Bogovina, koje se nalazi pored puta Boljevac-Zaječar.

Ulaz u pećinu nalazi se na 360 m nadmorske visine. Jedna je od najdužih pećina u Srbiji, a dužina istraženih kanala je oko 6 km. Bogovinska pećina je, po morfologiji, horizontalni podzemni oblik karstnog reljefa sa kanalima u tri etaže. Veliki deo kanala Bogovinske pećine reprezentativni su primeri erozivnih kanala. Donja etaža, Ponorski kanal, ima stalni tok. Gornja etaža, Visoki kanal je suv. Srednja etaža, Glavni kanal, koji čini najveći deo pećine, povremeno je hidrološki aktivan. Razlog tome je činjenica da kroz pećinu teče povremeni tok koji ističe na ulazu. To pećini daje karaket rečne izvorske pećine, odnosno pećina predstavlja povremeno vrelo.

Bogovinska pećinaDublji delovi pećine obiluju pećinskim nakitom.

U Bogovinskoj pećini živi veoma interesantna fauna kavernikolnih zglavkara. Po značaju se izdvaja pseudoškorpija, kopneni endemski račić i suptroglofilni insekt.

Bogovinska pećina je zaštićena Zakonom kao spomenik prirode. Godine 2009. u Glavnom kanalu pećine je napravljena staza za posetioce u dužini od oko 800m, ali pećina još uvek nije osvetljena. Turističke posete su moguće samo u pratnji vodiča ili iskusnih speleologa.

 

 

 • Bogovinska pećina
 • Author: Dejana i Dragana Dragotić
 • Comments: 0
 • Bogovinska pećina
 • Author: Dejana i Dragana Dragotić
 • Comments: 0
 • Bogovinska pećina
 • Author: Dejana i Dragana Dragotić
 • Comments: 0
 • Bogovinska pećina
 • Author: Dejana i Dragana Dragotić
 • Comments: 0
 • Bogovinska pećina
 • Author: Dejana i Dragana Dragotić
 • Comments: 0
 • Bogovinska pećina
 • Author: Dejana i Dragana Dragotić
 • Comments: 0

Additional information